О, привiт!
Вiтаю Вас на сторiнках мого блогу!

четвер, 16 березня 2023 р.

 

Всеукраїнський урок до 30-ї річниці Незалежності України

https://youtu.be/grwAhrhanYg

Мета: виховання патріотизму, гордості, любові до Українию. 

Недавно ми відсвяткували гарну подію – 30 років незалежності нашої держави.

Україна – це наш дім, це теплота осель, це наші батьки, рідні, це українська мова, це природа, яка нас оточує, це ми: я і ти, і ти, і ти. Без нас не було б України. І без України не було б нас.

Хто дивився святкування  цього свята? (Запитати в учнів)

Я дивилася парад у Києві. Мої діти живуть у Києві. Найбільше мене вразила і розчулила дівчинка з букетом, яка грала роль України, що пройшла тернистий шлях становлення до сьогодення і яка прибігла і вручила цей букетик польових квітів нашому захиснику.

30 років – це ювілей, це день народження. А іменнику завжди щось бажають.

1) на партах лежать папірці: щоб ви побажали іменинниці нашій Україні (учні пишуть, передають папірці на стіл, в кінці я прочитаю всі побажання)

 

2) На дощці написано слово Україна:

У-унікальна

К-красива

Р-родюча

А-актуальна

Ї-історична

Н-незалежна

А-аграрна

Учні мають підібрати слово-можна прикметник до кожної букви

 

3) Гра-онлайн «Як добре ти знаєш Україну?».

·        Назвіть дату проголошення Верховною радою незалежності України (24.08.1991)

·         Назвати державні символи України (герб, прапор)

·        Найбільша річка України (Дніпро)

·        На якому материку знаходиться Україна (Євразія)

·        Яка найвища гора в Карпатах (Говерла)

·        Перший президент України (Кравчук Леонід)

·        Сьогоднішній президент України (Зеленський)

·        Кущ, який оспівують у піснях українських, як символ вроди дівчини (калина)

·        Яке слово зашифроване в слові тризуб (воля)

·        Що означає жовтий колір в українському прапорі (хлібні ниви)

·        Столиця України (Київ)

·        Найбільш відома у світі різдвяна пісня написана українським поетом (щедрик, Леонтович Микола)

·        Який найдовший український інструмент у світі (трембіта)

·        Найбільший, найпотужніший у світі український літак, що перевозить більше 200 тонн вантажу за раз (Мрія АН-225) хто дивився парад як пролетіла мрія і махала крилами

·        Назвіть ім’я поета, автора державного гімну України (Павло Чубинський і Михайло Вербицький)

 

4) почитаємо побажання нашій Україні

 

5) на дощці намальовано нашу  державу Україну, її контур. Не вистачає областей та обласних міст. Хто напише, де і яка область  приблизно знаходиться  на цьому контурі? (учні, хто знає беруть крейду та пишуть, по черзі)

 

 Нехай Україна квітне, нехай небо буде чистим та мирним, нехай люди будуть щасливим та здоровими!

 

 


середа, 14 березня 2018 р.

Система роботи класного керівника з формуванняправового світогляду учнів


                                                Передмова
           Основою демократичного ладу в правовій державі є людина, для якої демократія є природним середовищем задоволення її особистих та суспільних запитів. 
Сучасна демократія вимагає від особи не лише знання правових основ, законів та законодавчих норм, а й політичної активності, усвідомлення нею власної ролі і значення у житті суспільства та відповідальності за долю своєї держави. 
На даному етапі формування громадянського суспільства в нашій державі на чільному місці знаходиться проблема виховання громадянина України, здатного жити в правовій державі.
Саме тому сьогодні багато науковців, викладачів, вчителів звертаються до проблеми визначення психолого-педагогічних засад правового виховання та правової освіти дітей. 
Питання правової освіти та правового виховання учнів особливо актуальне у зв'язку з тим, що недавно прийнятий кримінально-процесуальний кодекс, який передбачає в нашій країні створення дитячих судів, що розглядатимуть справи неповнолітніх, яким виповнилося одинадцять років.
          Отже, є потреба серйозно зайнятись правовим вихованням як у старших так і у молодших класах школи,  а  також професійних закладах освіти.
Сутність правового виховання
          Необхідність проблеми правового виховання учнів на сучасному етапі, крім цього, зумовлена наступними основними факторами: 
- по-перше, однією із сторін всебічного розвитку особистості є наявність у неї високої культури поведінки, адже не можна вважати фізично здорову людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи законів;
 
- по-друге, в Україні спостерігається тенденція зростання дитячої злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання, при цьому вона "омолоджується".
          Тому здійснення правовиховної роботи з учнями є доцільним з перших днів перебування учнів в навчальному закладі .
          Правова освіта та правове виховання - це спеціалізована, систематична підготовка людей до суспільного життя в умовах демократії.
          Правова освіта та правове виховання - це складна динамічна система, що поєднує:
- правові знання, на основі яких формуються уявлення про організацію життя громадян в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному середовищі демократичної держави;
- громадські чесноти - норми, установки, цінності та якості, притаманні громадянину демократичного суспільства.
          Правова освіта і виховання є широким комплексом освітніх і виховних зусиль. Україна - держава молода, її правові норми ще тільки встановлюються.
Правове виховання є невід'ємною частиною громадянського виховання.
          Навчальний заклад  визнається осередком формування громадськості, що має сприяти розвитку демократичної, політичної культури, формуванню громадянської компетентності політико-правових знань, політичних умінь, гідності та відповідальності у молодих людей, усвідомленню і прийняттю ними демократичних принципів життя аа пріоритету прав людини.

                               Мета та завдання правової освіти та виховання
           Мета правової освіти та правового виховання - створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, усвідомлені цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.
          Завдання правової освіти та правового виховання:
 
- сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини;
 
- надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в
 громадськомужитті; 
- створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.
 
                           Основні принципи правової освіти і виховання
          Зв'язок із практичною діяльністю передбачає:
-         пріоритетність зорієнтованості учнів на навички соціальної взаємодії,
-         вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати рішення і діяти у правовому полі;
-         зорієнтованість на позитивні соціальні дії, що означає цілеспрямованість громадянської освіти на соціальні очікування учнів, виховання потреби вчитися громадськості протягом усього життя;
-          демократичність означає виховання духу соціальної солідарності, справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством, з колективом, передбачає гуманістичні відносини між педагогами й учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри в учнівському колективі, учнівське самоврядування, відкритість і зв'язок закладу з іншими соціальними угрупуваннями (сім'єю, дитячими і молодіжними організаціями, засобами масової інформації, церквою та ін.);
-          плюралізм означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної різноманітності;
-         виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті учнівського колективу.
        При реалізації змісту правової освіти і правового виховання в закладах необхідно дотримуватись:
-
1) особистісно зорієнтованого підходу, за якого в центр навчально-виховного процесу ставляться інтереси особи учня.
         Центральною ідеєю правової освіти при цьому є виконання "Декларації прав людини", а зміст її спрямовується на виховання, громадянина демократичного суспільства, патріота України, який будує свою діяльність на основі визнання абсолютної цінності прав людини.
         Особистісно зорієнтований підхід при формуванні змісту правової освіти передбачає врахування вікових особливостей учнів, розробку змісту кожного конкретного етапу навчання і виховання за віковою вертикаллю у взаємозв'язаному контексті всього змісту освіти і виховання; 
- 2) діяльність підходу, який визначає спрямування змісту правового виховання на формування вмінь, що забезпечують розвиток соціальної активності особистості.
Цей підхід реалізується шляхом створення навчальних, виховних ситуацій, в яких апробуються на практиці засвоєні загальнолюдські та громадянські цінності.
           Реалізація цього підходу здійснюється через роботу учнівського співуправління шляхом реалізації глобальних проблем через локальні на основі позитивного досвіду участі учнів в окремих акціях, проектах тощо. 
                                        
Зміст правового виховання
           Одним із завдань, яке має бути розв'язане системою правового виховання є забезпечення функціональної правової вихованості. Тому зміст виховання в групі має бути спрямований на здобуття учнями знань, вмінь, досвіду правових дій, громадянських переживань, що забезпечують успішність реалізації інтересів особистості у всіх сферах життя.
            Ідеї прав людини мають бути основними та наскрізними в системі всього учнівського життя, в його формальних та неформальних проявах.
Правове виховання в навчальних закладах повинно здійснюватись засобом цілеспрямованого впливу на організацію навчально-виховного процесу за такими напрямами:
---" Створення тематичного курсу спілкування. Ознайомлення учнів з елементами правової освіти починається вже в школі на годинах спілкування.
         На таких бесідах треба давати учням певні знання щодо теоретичних засад демократії, історичного досвіду і життя сучасних демократичних суспільств, взаємозв'язку політичної та економічної системи, прав людини і механізмів їх захисту.
---" Введення змісту правового виховання до вже існуючих заходів.
         Розробка і впровадження тематичних блоків у процесі виховної роботи. можливе введення окремих елементів змісту правового виховання при організації дозвілля і відпочинку учнів. 
---" Організація правового виховання під час позакласної та позашкільної діяльності.
 
          Для цього застосовуються найрізноманітніші форми та
 методи роботи: традиційні зустрічі з працівниками правоохоронних органів, з викладачами правових дисциплін, ВНЗ, екскурсії та експедиції, які мають право виховання спрямування, диспути, дебати, заходи змагального характеру.
          Це дає можливість учням набути безпосереднього досвіду в реалізації прав і свобод людини, сформувати організаційні та комунікативні вміння. 
---
" Організація демократичного шкільного життя.
           Навчальний заклад як цілісний інститут є середовищем реалізації правової освіти і виховання. Правові навички діти засвоюють, беручи участь у повсякденному житті закладу, спільноти, громади. При цьому заклад  може виступати як модель світу дорослих. Практичною школою демократії має стати учнівське самоврядування.
          Ефективне правове виховання можливе лише за реалізації прав і свобод людини в навчальному закладі. Стиль спілкування, зокрема між адміністрацією та вчителями має бути для учнів практичним прикладом толерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму.
          Педагог повинен поважати людську гідність учня, його право на власну думку. Необхідно залучити до співпраці із навчальним закладом батьків (якщо такі є), культивувати серед них правову культуру.
          Успішність здійснення правової освіти та правового виховання значною мірою визначається методами, які використовуються педагогом в процесі роботи. Пріоритетну роль у громадянській освіті відіграють активні та інтерактивні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення.
           Можна використовувати також традиційні: лекції, диспути, бесіди, самостійна робота з періодикою, написання рефератів, учнівські доповіді, повідомлення. 
           Застосування наведених форм і методів правого виховання створює умови для формування в особистості поведінкових норм, здатності адаптуватися до нових соціальних умов, орієнтуватися в них, захищати свої права, поважати інтереси і права інших.
 
           
Правове виховання може бути ефективним лише за умови створення правового простору в групах  на засадах взаємної довіри, поваги до прав і свобод, толерантності, забезпечення умов для розвитку в учнів почуття власної гідності.
          Одним із основних аспектів правовиховної роботи навчального закладу є формування в учнів правової культури.
                                    Правова культура людини
           Правова культура людини унікальна і полягає в тісному зв'язку основних її частин (знання законів - відношення до закону - поведінка).
          Оволодівши в шкільні роки основами правових знань, учні протягом усього свого подальшого життя будуть збільшувати їхній обсяг, поглиблювати їх, тісніше зв'язувати з життям, з трудовою і суспільною практикою. 
          
У закладах  має бути розроблено наскрізну систему бесід та тематичних годин з морально-правового, патріотичного виховання учнів. Правове виховання учнів у школах не повинно зводитись до ознайомлення їх з деякими питаннями кримінального права, з "літерою" закону.   
           Працівники правоохоронних органів, виступаючи перед дітьми, не тільки висвітлюють конкретні злочини, механізми їх скоєння і розкриття, а й аналізують їх, дають морально-правову оцінку негативним вчинкам, підкреслюють невідворотність відповідальності за скоєння. 
          
Особлива увага приділяється проблемі виховання в учнів поваги до тих, хто охороняє порядок і закон. З цією метою доцільно було би проводити екскурсії учнів у відділок міліції, на пост ДАІ, організувати зустріч з представниками правоохоронних органів (кримінальної міліції, прокуратури).
            Здійснення правовиховної роботи з учнями вимагає використання негативних прикладів, щоб показати недоцільність їх наслідування.
           По-перше, важливо не зловживати такими прикладами, щоб в учнів не сталося враження про навколишнє середовище як про сукупність тільки негативних явищ.
           По-друге, треба домагатися колективного осуду негативних проявів, які мають місце в групі.
           По-третє, якщо учні не розуміють суті негативного вчинку, є потреба розвінчати його на конкретних прикладах, зокрема зрозумілих і відомих їм, показати його аморальність.
           По-четверте, необхідно розкрити учням шкідливість і аморальність окремих звичок, які призводять до окремих негативних вчинків.
           По-п'яте, особлива виховна цінність у залученні учнів до посильної діяльності у боротьбі з проявами морального зла. Така орієнтація дає можливість формувати в учнів "імунітет" проти морального зла.
          Крім того, слід зазначити, що "імунітет" проти морального зла формується також в учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги та схильні до правопорушень. 
          Складовою правового виховання є превентивне виховання учнів.
Профілактика правопорушень неповнолітніх вимагає своєрідного підходу і до вибору методів та форм виховної роботи. У превентивній роботі рекомендується застосовувати такі методи, що сприяють формуванню в учнів умінь та навичок правомірної поведінки.
           Досвід переконує, що часто учні в певних ситуаціях діють неправомірно, тому що не мають досвіду, а теоретичні знання не спрацьовують.
          Тому учнів частіше треба ставити в ситуацію всеобучу того чи іншого типу поведінки, організовувати різноманітні рольові ігри привчати дотримуватись правил людського співжиття. 
         
Слід наголосити на ще одному профілактичному аспекті діяльності учнів. Вони повинні розуміти користь знань, вмінь, отриманих в закладах, для свого майбутнього. Це розуміння дасть можливість подолати такі моральні явища, як шпаргалки, намагання обманути педагога, обікрасти самого себе.
          Попередження правопорушень серед учнів це справа не тільки дорослих, а й самих учнів. Вони повинні, по змозі, залучатися до цієї справи. Це реалізується в діяльності учнівського самоврядування, комісії з попередження правопорушень, де беруть участь діти. Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівському колективі, обговорюються на класних зборах, на робочих лінійках.
         З дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги вихователем, соціальним педагогом, педагогом-організатором проводиться індивідуальна робота згідно з планом.  
         
Правовиховна робота з учнями не може не враховувати тих умов, які склалися в їхніх сім'ях. Виявлення сімей, які продукують цю категорію неповнолітніх, вивчення стилю стосунків між батьками та дітьми, між подружжям, морально-психологічного клімату сім'ї допоможе налагодити контакти ж членами сім'ї.. відновити її виховні можливості. Робота вихователя з такими батьками надто складна і вимагає окремої розмови. Ця робота не завжди дає бажані результати і тоді доводиться вдаватися до радикальних заходів.
           Формує відповідну правомірну поведінку в учнів стиль педагогічної діяльності і ставлення до них вчителя, вихователя. Якщо педагог не поспішає на заняття, якщо на уроці, на занятті дітям нудно, нецікаво, то чи можна чекати від учнів сумлінного ставлення до навчання, дисциплінованості, відповідальності?
           Якщо педагог недоброзичливий, нетактовний, то й учні негативно ставитимуться до нього, чинитимуть опір його виховному впливові. Цей негативний досвід вони переносять на ставлення до батьків і старших взагалі. Звідси і напрошується необхідність розробити своєрідний кодекс правил для вчителя, вихователя.
           У межах учнівського співуправління необхідно розробити правила поведінки для учнів, а також правила внутрішкільного розпорядку та положення про чергування.
          Слід зазначити, що часто правопорушення скоюються не через велике бажання зробити щось недобре, не через нестаток матеріальних благ в сім'ї, а через те, що підліток не вміє організувати свій вільний час, не може реалізуватися в навчальній та позаурочній діяльності.
Виховну роботу можна організовувати за методикою колективної творчої діяльності, коли учні самі планують, самі готують, розробляють хід свят, виховних заходів, їх сценарії, проводять їх та аналізують досягнення і невдачі, результати.
          Особливістю проведення таких заходів є зайнятість кожного учня в тій чи іншій мірі, відповідальність кожного учня за якусь окрему ділянку роботи, що сприяє вихованню в учня соціальної активності, допомагає йому реалізувати себе, самоствердитися, вчить правильно і з користю для себе організувати свій вільний час. 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ


Доповідь на тему:

«Система роботи класного керівника
 з формування правового світогляду
 та культури учнівської молоді»


                                                       Підготувала: ЛЕВИЦЬКА
                                                                             ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
2018 рік


пʼятниця, 17 березня 2017 р.

ВИДИ УСТАТКУВАННЯ 2

Cookvac - інновації приготування у вакуумі та
маринування продуктів
Cookvac - це унікальний гастрономічний винахід іспанських кухарів.
Cookvac є компактним приладом для приготування їжі і просочення у вакуумі, запатентований в більш ніж 160 країнах світу. Він був розроблений шеф - кухарем Хав'єром Андреасом і Серхіо Торресом спільно з Політехнічним університетом Валенсії.
Прилад являє собою вакуумну каструлю, яка штучно створює низький тиск і відсутність кисню, що значно знижує температуру смаження або тушкування, зберігаючи текстуру, колір і поживні речовини продукту. Крім того, Cookvac створює ефект губки, оскільки, коли тиск в каструлі відновлюється, продукт вбирає всю рідину навколо нього, дозволяючи досягати нескінченної кількості поєднань інгредієнтів і смаків.

Приготування їжі в вакуумі - це спосіб приготування аль денте. Це обробка при температурі нижче 100 градусів Цельсія і не доведення рідини або продукту в рідині до кипіння. Брак кисню не дозволяє продуктам, особливо червоного кольору (які містять міоглобін і яскравим овочам ) окислюватися і втрачати свій первинний насичений колір. Ефект просочення здійснюється на клітинному рівні - через пори продукту маринад, соус або розсіл проникає всередину і утримується всередині.
При смаженні в олії, їжа обробляється при температурі від 170-180 0С і вище. Ці процеси викликають окислення масла і втрату поживних речовин. В апараті Cookvac можна смажити при температурі 90 градусів Цельсія , що збільшує термін придатності масла в 7-8 разів. Вакуумне просочення продукту працює за наступним принципом: у процесі підвищення температури в товщі продукту починає розширюватися атмосферне повітря, яке випаровується у вигляді пари і конденсату на його поверхні при різкому перепаді тиску і його зниженні, продукт починає вбирати в себе навколишнє середовище.
Вакуумне просочення прискорює процес вбирання маринадів: оцтів, солі, спецій, м'ясного соку, бульйону і т.д. При цьому текстура не порушується, оскільки вакуумування проходить поетапно.
Для того, щоб приготувати продукти у вакуумі, необхідно:
- приправити інгредієнти спеціями. Подібна технологія дозволяє зберегти природний смак і аромат, оскільки їжа готується у власному соку. А приправи лише посилюють смак і аромат.
- запечатати в спеціальний вакуумний пакет.
- опустити запечатаний пакет у водяну лазню з точно встановленою температурою.
- блюда готуються дуже повільно. Перед поданням до столу продукти витягаються з вакуумного пакету і красиво оформляються.


Застосування технології Sous – vide. Це специфічний спосіб готування в водяній бані. Продукти закочуються у вакуумні пакети і довго (іноді більше 72 годин) готуються у воді при температурі близько 60 градусів або нижче.
Методу, винахід якого приписують британському фізику графу Рамфорд (1753-1814), подарував нове народження в середині 1970-х кухар Жорж Пралюс, що працював в ресторані знаменитих братів Труагро. Він виявив, що фуа-гра, приготована таким чином, зберігає ідеальний вигляд, не втрачає зайвого жиру і має кращу текстурою в порівнянні з тією, що приготовлена традиційним чином. Пізніше з'ясувалося, що м'ясо, приготоване sous - vide, теж відрізняється дивовижною м'якістю, соковитістю і ароматний і взагалі цей метод здатний творити чудеса. Зокрема, у вакуумі ідеально маринується м'ясо, а у фруктів і овочів у вакуумних пакетах особливим чином стискаються клітини, в результаті текстура стає більш щільною, а смак - насиченим.
Для готування sous - vide потрібні спеціальні водяні бані з термостатами, здатні гарантовано підтримувати одну і ту ж температуру з точністю до десятих часток градуса. Сьогодні налагоджено виробництво спеціальних водяних бань для ресторанів - і навіть для допитливих кухарів –аматорів.
Приготування їжі у вакуумі надає масу переваг :
- продукти зберігають свій смак і аромат.
- виключається усихання і обезводнення продуктів.
- продукти не окислюються і не виділяють гіркоту.
- продукти не окислюються і не гіркнутимуть.
- втрата в масі скорочується від 15%% до 30%%.
- витрати електроенергії скорочуються більш ніж на 20%%.
- є можливість одночасно готувати відразу декілька блюд.
- готові блюда можуть зберігатися у вакуумі до трьох тижнів.
- є можливість скласти безвідходне меню.
Приготування  в вакуумі спеціалісти вважають однією з самих достойних інновацій в приготуванні їжі


Сублімаційна сушка. Основне завдання дегідратації (сушки) продукту - видалення води до такого рівня, при якому мікробіологічна активність бактерій зводиться до мінімуму, необхідному для тривалого безпечного зберігання продукту і його подальшої регідратації (відновлення). При цьому дуже важливо зберегти аромат продукту в процесі сушіння. Також необхідно враховувати психометричні властивості , енергетичний баланс, теплофізичні властивості, коефіцієнти тепло і массопередачи продукту, кінетику сушіння, хімічні та структурні зміни в процесі сушіння.
Важливими є такі чинники - органолептичні властивості висушеного продукту (структури, колір, смак), здатність до регідратації (вбирання води і відновленню смакових якостей), наявність/ відсутність ферментативного і неферментативного потемніння, ослаблення аромату і розвиток сторонніх присмаків.
          Саме для отримання таких продуктів використовується недорога і якісна модель барабанної сушки, яка адаптована до стандартних продуктів, які часто використовуються в ресторанному меню.

декор квітів з мастики

декор квітів з мастики для тортів


вівторок, 14 березня 2017 р.

ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКАЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Щоденно:
• з’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;
• бесіди з учнями, що запізнюються;
• організація чергування по класу;
• індивідуальна робота з учнями;
• контроль зовнішнього вигляду учнів;
• організація харчування. 

Щотижня:
• проведення виховних годин;
• проведення заходів у класі за планом роботи;
• робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;
• контроль за виконанням доручень;
• організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки;
• робота з батьками;
• робота з викладачами та майстрами
• контроль за довідками про хворобу учнів класу. 

Щомісяця:
• проведення класних зборів;
• проведення бесід;
• відвідування уроків викладачів-предметників;
• координація виховної роботи з класом;
• проведення бесід з безпеки життєдіяльності;
• зустрічі з батьками;
• відвідування учнів вдома;
• складання актів обстеження матеріально-побутових умов. 

Щосеместрово:
• тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;
• оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;
• заповнення екранів успішності;
• проведення батьківських зборів (за планом);
• аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;
• складання плану роботи на канікули;
• проведення відкритого виховного заходу;
• аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;
• аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу. 


Щорічно:
• складання плану виховної роботи;
• оформлення особових справ;
• оформлення соціального паспорту класу;
• робота з підручниками;
• написання характеристик.

УКРАЇНА - ЄДИНА КРАЇНА

ПЕРШИЙ УРОК: УКРАЇНА - ЄДИНА КРАЇНА
Як хочеться, щоб тихо ніч пройшла! Як хочеться, щоб світлий день настав! Щоб Україна в мирі зажила І щоб ніхто нікого не вбивав!!!!!....

«Україна – єдина країна» - тема Першого уроку 1 вересня.
Суспільно-політична ситуація та події останніх місяців, окупація Російською Федерацією Криму, збройні акції російських терористів у східних регіонах України обумовили тему Першого уроку 2014/2015 навчального року – «Україна – єдина країна» (лист МОН від 01.08.2014 № 1/9-388).
Метою Першого уроку є формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави.
Під час уроку мають бути реалізовані такі завдання: - ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення державності України;
- формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу;
- формувати готовність служити Батьківщині своєю працею та стати на захист державних інтересів країни;
- виховувати повагу до державних символів, шанобливе ставлення до традицій українців та представників інших національностей, що населяють країну.
Основний зміст Першого уроку має бути спрямований на утвердження єдності України, нероздільності її території та народу, що її населяє. Важливо акцентувати увагу на тому, що Крим і Донбас – це Україна, що люди, які мешкають на цих територіях, – громадяни України.
Під час проведення Першого уроку вчитель має сприяти усвідомленню учнями спільності інтересів усіх громадян держави в розбудові України, необхідності інтелектуального, творчого та фізичного розвитку кожної особистості задля розквіту держави в цілому, формуванню міжнаціональної толерантності.
На уроці доцільно звернутись до подій минулого та сьогодення, що засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя: існування могутньої Київської держави Володимира Великого, Ярослава Мудрого, створення першої християнської республіки в Європі – Запорізької Січі, започаткування власної державності в Українській Народній Республіці, проголошення в 1991 році незалежності України, прояву громадянської активності під час Помаранчевої революції 2004 року, і, звичайно, Революції гідності, що призвела до політичних та суспільних змін в Україні, подвигу українських військових та добровольців у боротьбі із російськими бойовиками, які тероризують східні регіони України.
У цей момент уроку доцільно оголосити хвилину мовчання з метою вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, воїнів та інших загиблих у боротьбі за свободу, цілісність та єдність нашої держави.
Вчитель має акцентувати увагу на тому, що патріотизм – це звичайний стан повсякденного життя людини, який виявляється не тільки під час надзвичайних ситуацій. Важливо, щоб учні ідентифікували себе з українським народом, прагнули жити в Україні, розуміли необхідність дотримання конституційних та правових норм, володіння державною мовою, шанобливого ставлення до історії, культури та традицій українського народу.

Незалежність України – заслуга не лише певних політичних сил та рухів, але й усього українського народу, здійснення мрій багатьох його поколінь.
Варто згадати, що завжди, навіть за найменш сприятливих обставин, проголошувалась державність, зокрема тільки в ХХ столітті чотири рази:
- 22 січня 1918 року (ІV Універсал Центральної Ради),
- 30 червня 1941 року у Львові (Акт відновлення Української держави),
          -  5 жовтня того ж року у Києві,
- 24 серпня 1991 року (Акт проголошення незалежності України).
А ще ж проголошення в листопаді 1918 року Західно- Української Народної Республіки (ЗУНР), проголошення незалежності Карпатської України (березень 1939 року).
Одним з офіційних символів країни, що уособлює її суверенітет є Державний Прапор України. Національні символи − це свідчення високого духу народу, його історичних прагнень, унікальності, своєрідний генетичний код нації. Вони покликані служити надійною основою формування громадянських рис особистості, її патріотизму, національної свідомості.


НЕХАЙ НІХТО
 НЕ ПОЛОВИНИТЬ ТВОЇХ ЗЕМЕЛЬ,
НЕ РОЗПИНА,
БО ТИ - ЄДИНА, УКРАЇНО,
БО ТИ НА ВСІХ У НАС ОДНА.
Стасів О.Ю.


Україна – це краплина сонця на карті світу. Вона осяяна багатовіковими традиціями, піснями, історією. Наша земля наділена неоціненними скарбами та багатствами родючих земель та повноводних рік.
 У кожного з нас є рідна хата. Подумайте, скільки потрібно праці, щоб утримувати в домі порядок і лад, щоб було в ньому чисто і затишно, щоб жилось заможно.
Україна – наш спільний дім. Тож маємо дбати усі, щоб були в ній добробут і лад, мир і злагода, вічна краса. Усі ми повинні усвідомити: своє, рідне – не тільки хата й подвір’я, а й вулиця, село чи місто, де ти живеш, ліс і річка, степ і море , і вся розмаїта наша країна.
Двадцять чотири області, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь та столиця України – Київ, розташовані на карті нашої держави. Від Ужгорода до Луганська, від Києва до Сімферополя, Україна багата родючими ґрунтами, водними ресурсами, корисними копалинами, різноманітним рослинним та тваринним світом, умовами для розвитку промисловості та сільського господарства. Економічна могутність України, так само, як політична і культурна, залежить від її цілісності й неподільності.
 Учитель: Послухайте ось таку притчу. Якось, у коробці лежали тюбики з фарбами. Одного разу біла фарба сказала чорній, що в тюбику лежала найближче до неї: - Сестро, що за біда трапилася з тобою? Чому ти така брудна? - Я не брудна, такий мій колір, - відповіла чорна фарба. - Тоді ти неправильна фарба, і колір у тебе неправильний. Подивись на мене, ось яким повинен бути справжній колір, і взагалі, всі кольори походять від білого, тому нема нічого більш витонченого, як білий колір, на котрий повинні прагнути бути схожими усі інші фарби.
Це зауваження не сподобалось чорній фарбі і вона незадоволено відповіла: - Ні, це ти неправильна, а мій колір найправильніший. І взагалі, якби не було чорного кольору, то нічого видатного не змогли б намалювати. Спробуй без мене щось намалювати, білий аркуш так і залишиться білим. Почувши це, засперечалися інші фарби і навперебій почали доводити, що тільки їх колір правильний і потрібний. Що тільки вони будуть обрані художником для створення шедевру. Довго та запекло вони сперечались, так, що деякі навіть почали вибризкуватись з тюбиків через розбурхану неприязнь.
Та раптом кришка коробки відкрилась і на тюбики впало яскраве світло. Художник вийняв фарби і видавив їх на палітру. Потім, змішавши їх одна з одною, наніс на полотно, де й відбулося їх примирення. Художнику не було ніякого діла до їх протиріч, він бачив єднання у різноманітності. Для нього Були важливі всі кольори. Так був створений великий шедевр, де фарби не протистояли, а взаємодоповнювали одна одну.

Так і в нашій країні, кожне місто, кожна область – це лише окремий тюбик з фарбою, а разом ми – квітуча, барвиста Україна.


А зараз ми проведемо конкурс «Чи знаєте ви?»
Вчитель читає запитання, а учні говорять відповіді. 
1. Столиця України. (Київ)
2. Що означає слово «козак»? (Вершник, вільна людина.)
3. Козацький човен. (Чайка)
4. Герб України (Тризуб)
5. Найвідоміша козацька страва. (Куліш.)
6. Дерево, з якого добувають дьоготь. (Береза)
7. Кому не дозволялося заходити на територію Запорозької Січі? (Жінкам.)
8. Обрядовий хліб, який печуть на Великдень. (Пасха)
9. Свято дівочої долі. (Катерини)
10. Найвища гора України. (Говерла)
11. Найвідоміший футболіст України сучасності. (Андрій Шевченко)
12. Грошова одиниця України. (Гривня)
13. Приміщення, в якому жили козаки. (Курінь)
14. Колір прапора України. (Блакитно – жовтий)
15. Розписані великодні яйця. (Писанки)
16. Найбільше озеро  України. (Синевир)
17. Головна обрядова дія Андріївських вечорниць. (Гадання, Кусання калити)
18. Зібрані цього дня лікарські трави вважаються найцілющими.  (Свято Івана Купала)
19. Скільки страв повинно бути на столі у Святий вечір? (Дванадцять)
20. Народна назва одного з найголовніших  літніх свят, до якого православна церква приурочила свято Трійці. (Зелена, Клечальна неділя – «Зелені свята»)
21. Швидкий український танок. (Гопак)
22. Хто був останнім гетьманом України? (Кирило Розумовський)
23. Хто з українських письменників узяв собі псевдонім – назву своєї національності. (Леся Українка)
24. На території якого материка розташована Україна? (Євразія)

Ми, українці, повинні пишатися тим, що наша Україна ніколи не поневолювала інші народи, не вела загарбницькі війни, а лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких і далеких сусідів.
Відомий французький вчений Й. Г. Коль у 1841 році писав: «Немає найменшого сумніву, що колись велетенське тіло російської імперії розпадеться, і Україна стане вільною державою. Час цей наближається поволі, але неухильно. Українці є нація з власною мовою, культурою та історичною традицією. Україна роздерта поміж сусідами. Але матеріал для Української держави готовий: коли не нині, то завтра з’явиться будівничий, що збудує з тих матеріалів велику незалежну українську державу».
           І довгожданий час настав.
16 липня 1990 року Верховна Рада Української республіки приймає важливий документ – Декларацію про державний суверенітет України.  Декларація стала першим кроком до незалежності нашої держави, відчутним рушієм у боротьбі за волю.
Так, Україна здобула волю і незалежність. Перед усім світом постала держава з давньою славною історією, оригінальною духовною культурою, зі своїми символами, мовою, чесними, працьовитими, миролюбними людьми – українським народом.
А чи могло бути інакше? Ні, інакше бути не могло. Не могла бути марно пролита кров тих, хто боровся за волю і незалежність, тих, хто вірив у перемогу, і тих, хто вірив у воскресіння. Хіба міг не почути Всевишній тих молитов, з якими звертався до нього славний син Тарас Шевченко:
Молю, ридаючи, пошли,
Подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило,
І на Украйні понеслось,
І на Украйні освятилось…
24 серпня 1991 року проголошено Акт про незалежність України. Акт проголошення незалежності завершив тисячолітні прагнення українського народу до волі, до створення своєї суверенної держави.
1993 рік. На всенародне обговорення винесені два варіанти проекту Конституції. України.
1994 рік. Україна відзначає 180-у річницю з дня народження славного сина Тараса Шевченка. В цьому ж році відбулися вибори до Верховної, обласних, районних, селищних і сільських рад. А у вересні місяці затверджена конституційна комісія.
1995 рік. Україна відзначає 400-річчя з дня народження славного гетьмана Богдана Хмельницького. Протягом цього року йде широке обговорення проекту Конституції України.
1996 рік. 28 червня Верховна Рада України прийняла Основний Закон – Конституцію України. Цей день став національним святом. У цьому році також затверджено українську грошову одиницю гривню.
Україна має свої символи.
Звичайно, що ми згадали тільки деякі важливі події з життя молодої Української держави. Але сьогодні з гордістю можемо сказати: так, є незалежна Українська держава зі своєю землею, своїм народом, своїми символами, своєю рідною мовою, традиціями і культурою.
Я — українець, я не малорос,
Пишаюсь родом тисячокорінним.
Тарас за мене мучивсь і боровсь,
Щоб я зродився зерням України.
Стаття 65 Конституції нашої держави говорить, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. 
Наша армія існує для захисту кордонів рідної землі, а не для нападу на інші країни. Щоб захистити Батьківщину в майбутньому, треба змалку полюбляти спорт, бути сильним, спритним, мужнім.
Зараз нашій країні як ніколи потрібно бути єдиною та згуртованою. На цілісність нашої держави посягнули  вороги і багато наших земляків на сьогодні мобілізовано до лав українського війська. Вони з честю воюють на сході з терористами та російським сепаратистами, відвойовують та захищають кордони нашої держави (вчитель зачитує прізвища).
Деякі російські політики, а саме лідер ЛДПР В.В. Жириновський, пропонує поділили нашу державу на шматки між Польщею, Румунією, Угорщиною та Росією.
Цього ніколи не буде і ми з вами ніколи такого не допустимо!
Українська земля пройшла війни та мир, поразки та перемоги, пишалася вірними синами та доньками, чарувала світ своїми запашними паляницями та мелодійними піснями. Вона була і залишається вірною матір’ю українців, які свято шанують і люблять її.
Тільки людина з добрим і чуйним серцем, роботяща і вольова може бути справжнім патріотом і громадянином своєї держави, по-справжньому любити і захищати, відстоювати її інтереси і приносити велику користь Що більше буде зроблено для цього сьогодні, то краще житимемо завтра, і будемо гідними називати себе українцями.
Бо, як сказано в Біблії, «…хто шукає, той завжди знаходить, а хто вірить, тому по вірі його і воздається».
Хай Бог допомагає нам творити своє майбутнє своїм розумом, своїми руками і серцями.
Молюсь за тебе, Україно,
Молюсь за тебе кожен час,
бо ти у нас одна-єдина, -
Писав в своїх віршах Тарас.
Молюсь,- казав він, щоб у тебе
Не було між людьми війни,
Щоб завжди було чисте небо
На нашій стомленій землі.
Щоб завше у садку смерека
Весняним квітом під вікном цвіла
І прилітали з вирію лелеки,
Щоб гомін хвиль послухати Дніпра!
Ви – майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, здобутками підносьте її культуру. Будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність України, поважайте наш народ і нашу мелодійну мову.

Ми Єдина країна! Незважаючи на усі негаразди, що відбуваються зараз, всі ми прагнемо одного – миру, спокою, міцної та квітучої держави та чистого неба над головою.